עכשיו כל אחד יצטרך להגיד מחמאה על עצמו.

תוכן פוגע