חברים בחווה

 

דמויות:

אוטיס                           חברים בחווה זאת סדרה שמדברת על חברים שגרים 

פיפ                               באסם של האיכר וליד יש את נתן גברת בידי ויוגין.       

אבי                           החיות הם חיות מדברות אז גברת בידי מנסה          

חזיר                               לחסוף את החיות......:)

בסי 

פק

פרדי

דוכס

גברת בידי

יוגין

נתן

האיכרתוכן פוגע