אריה X

 

באתר זה תוכלו לפגוש חברים חדשים.

אתם תוכלו להילחם נגד רעים ולצאת לציד.

אם תימצאו מפתחות מיוחדים אתם\אתן תוכלו לשלוט ביסיודות.

שתנצחות את הרעים תוכלו להשיג כסף ודברים שימושיים.

המתמש או המשתמשת שלכם\שלכן צריכים להשיג 3 דברם:

1) גדילה

2) רעמה, ללביאות תהיה רעמה מיוחדת.

3) שאגה

תוכן פוגע