ביתר ירושלים בלב ובנשמה כקימת בכל יום לאדכן  

    

תוכן פוגע