חלהקת עתודה

מה היא "להקת עתודה"?

תשובה: "להקת עתודה" היא קבוצה

של ילדות שנפגשות אחר הצהריים כדי

 לרקוד ובעצם מגלות שהם יכולות להיות

 רקדניות ולהנהיג.

אז בעצם למדתם מה זה "להקת עתודה".

תוכן פוגע