שהיה לך יום מצחיק

                       

פעם איש אחד שאל את חבר שלו למה כתוב על המתען הזה מתען חורג אז חבר שלו אמר אם הוא נופל אלך הוא הורג אותך

מה קורה אם? מחיגים 001 המשטרה באה ברורס

שתי שקרנים נפגשו אז אחד מהם אמר אתה יודע אתמול שחיתי מכאן עד לאמריקה אז חבר שלו אמר אני ראיתי אותך

פעם ילד בא לממציע מפורסם ושאל אותו יש לך תרופאה שתעשה אותי גיבור אז הממציע אמר לו כן יש לי תרופאה והוא נתן לו מיץ אז הילד הריח את התרופאה ואמר פפפפפפפפפפפ יש לזה ריח מגיל אז הממציע אמר לו נכון אם אתה שותה את זה אתה גיבור

אצל משפחת שיקופצקי הילדים חושבים איזה מצוה יעשו לכבוד  ראש השנה אז אחות הגדולה שלהם אמרה יש לי רעיון אז כולם אומרים נו אז האחות הגדולה אומרת כבד את אביך ות אימך ואת אחותך הגדולה

תוכן פוגע