סיפור יפה

                                                היו ישהיה פעם סמילי קטן יום אחד

                                        יופגש הסמילי בחורה יפה והתאב בה

                                            פרחהוא הזמין אותה אליו והביא לה פרח ואז גם הסמילית התאבה בו

                                    טוואז אם יתנשקו ובלילה

                                  מיהסמילי לא יצליח להירדם אז הוא חשב על האובה שלו והוא נרדם

                            ול ולמחרת אם שוב נפגשו ואז הסמילי הציא לה להתחתן איתו והיא אמרה כן

                          סוף

תוכן פוגע