שיר ששר שיר גאה להציג!! :

שיר ששר שיר גאה להציג את:

עצמו!!

תוכן פוגע