שם ראשון                               מוחען טוחען                 שובי דםדם או טםטם מה שתרצה מוגל חוגל             ואני ימשיך להעלות כל מי שרואה את זה עם יש לו פייס שיכותוב gil blend שלחו לי בקשות וקשה חברה

 

תוכן פוגע