עברית:

מילות שאלה:

מדוע,למה - התשובה תכלול סיבה\סיבות

למה, לשם מה - התשובה תכלול תכלית ( מטרה )

מתי - התשובה תתיחס לזמן

איך, כיצד - התשובה צסלול תיאור ביצוע של מצב

מי - התשובה תתיחס ליצור חי

היכן, איפה, לאן - התשובה תתיחס למקום כלשהו 

כמה, באיזו מידה - התשובה תתיחס לכמות

תוכן פוגע