ראיתי אתרים אבל לא כולם יודעים שלא תמיד מבינים אז רציתי לתת לכם  עצה לא תמיד 

לסמוך על מה שאנשים

אומרים אבל הכול פה 

בחרוזים אז לה'ת

תוכן פוגע