הנה כמה קודים לאקולוקו:

 

גננה ספליט

שלב 1- 123

שלב 2- 242

שלב 3- 233

שלב 4- 2272

שלב 5- 979

שלב 6- 117

שלב 7- 7077

שלב 8- 42928

שלב 9- 75619

שלב 10-

תוכן פוגע