אני   רוצה   לעשות   כי  שה   כיתה   שלי  תוכל  להיקנס

תוכן פוגע