עומר מגניב ואדיר וחזק קוהיום אוכל מקק יוו יוו מקק אני מגניב וגם כשוח  מסתובב קול  היום עם תפוח יוו יוו יוו יוו

תוכן פוגע