"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים, עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא,

עת לפרוץ ועת לבנות, עת לבכות ועת לשׂחוק, עת סְפוד ועת רְקוד, עת להשליך אבנים ועת כנוס אבנים,

עת לחבוק ועת לרחק מחבק, עת לבקש ועת לאבד, עת לשמור ועת להשליך, עת לקרוע ועת לתפור,

 עת לחשׁות ועת לדבר, עת לאהב ועת לשנא, עת מלחמה ועת שלום."

 
קהלת ג', א'-ח'

שמש

תוכן פוגע