הנה כמה מיקמקים פרוצים, חלק לא מנויים אבל שווים וחלק מנויים:

שם:אודלה8 

סיסמה:אודלה9 

שם:חומם

סיסמה:חומם 

שם:דויד

סיסמא:1212

שם:רועי98

סיסמא:0000

שם:פוצי337

סיסמא:פוצי654123

שם:כחול0000

סיסמא:ירוק0000

שם:לוי22

סיסמא:3152

שם:נדב8585

סיסמא:נדב8686

שם:לירן693

סיסמא:לירן69321

שם:תליון103

סיסמא:1122כ 

שם:שילת294

סיסמא:שילת123 

אני מזהירה 2 הזהרות:

1.אם חלק לא נכונים אז אל תאשימו אותי, אני מעתיקה מאתרים אחרים.

2. אלה שנכונים: אל תרחיקו כי זה אז זו בעיה שלכם!

הנה ההמשך:

שם:לבה51

סיסמא:לבה1 

שם:גד999 

סיסמא:שמן5 (לא מנוי אבל שוה רצח!!!

שם:רינה4545

סיסמא:45454רינה 

שם:בלון4

סיסמא:2525בלון

שם:1234יוסף

סיסמא:יוסף1234 

שם:רונית

סיסמא:1234567 

שם:נענע1353

סיסמא:אורןהמלך12

שם:מרתין

סיסמא:11012002

שם:עצים5

סיסמא:12345ז

שם:נועם0503

סיסמא:נועם0503 

שם:אדון0

סיסמא:שדון7

שם:יורי261

סיסמא:יורי261

תוכן פוגע