קסם 7

 

 

אין לשכפל,להעתיק,לצלם,להקליט,לתרגם,לאחסן במאגר מידע,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני,אופטי או מכני(לרבות צילום ,הקלטה,אינטרנט ודואר אלקטרוני), כל חלק שהוא מהחומר שבמסמך זה.שימוש מסחרי מכל סוג הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת משבזק

תוכן עניינים:

1.שבטים

2.חוקים

3.יכולות שבט

4.חפצים

5.יצורים בעלי יכולות נוספות

6. מגרש

שבטים

 

טוב:

אלפי-חיות:

חיות:

אלפים טובים:

 חיות קסומות:

אבירים:

פרשים:

רגליים:

רע:

מתים-חיים:

אלפים אפלים:

שטנים:

מפלצות יער:

אבירים:

מפלצות אבירות:

בני אדם אבירים:

הסמלים המודגמים הם סמלים שיכולים לשמש אתכם אם את רוצים לסמן את הדמויות לפי שבט

חוקי יחידות

 

התקפה:

קרב פנים אל פנים:

יחידות יכולות להתקיף יחידה אחרת אם היא צמודה אליה מטילים קובייה ומורידים/מעלים לפי השבט:

+1 לגנרל/סגן גנרל

+1 לאביר

+1 ליצורים שאינם אבירים שלובשים שיריון כבד

+0 ללוחם קפא"פ רגיל

-1* ליריב של שטן

-1* ללוחם טווח

*אף מינוס לא משפיע על אביר/גנרל/סגן גנרל

טווח:

אם יצור עם טווח תוקף צריך להטיל קובייה אם הטלת הקובייה עומדת בתנאים הדרושים: (אם זה רגיל 4-6,אם יש סיכון גבוה ליריב 5-6,אם יש ליריב חצי מחסה 3-6,אם יש ליריב שיריון קל אז תמיד הסיכוי שלו יהיה לפחות 4-6 ,אם ליריב יש שיריון כבד או שהיריב גנרל אז הוא יצטרך לפחות 3-6) אז ההתקפה פוגעת.

תזוזה:

יחידה מעופפת- 15 והיא מתעלמת ממחסות בתנועה(היא לא יכולה לסיים תנועה על מחסה קטן ממנה)

יחידה פרשית-15 צעדים

יחידה רגילה-10 צעדים

יחידה מתה-חיה/משוריינת בכבדות:5 צעדים

בעלי תפקידים:

גנרל: לגנרל יש 4 חיים,הוא מקבל +1 בקפא"פ, הוא צריך להטיל לפחות 3-6 בטווח, וכשהוא מת כל האבירים שבצבא שלו מאבדים את כוחותיהם.

סגן גנרל:3 חיים +1 בקפא"פ, וכשהוא מת גזע 1 לבחירתך מאבד את כוחותיו.

יכולות שבטים

 

טוב: אחרי שיחידה טובה הורגת יחידה רעה היא יכולה לזוז עוד 2 צעדים.

אלפי-חיות: מקבלים +1 למהירות ומתעלמים ממכשולים ביער,יכולים לזוז את מספר הצעדים שהוא או החיה המקבילה שלו יכולים לעשות ביחד עם החיה המקבילה בתור 1(הקטן ממספר הצעדים)

חיות: מקבלים +1 למהירות ומתעלמים ממכשולים בתנועה בסביבה פראית, ראה: "יצורים בעלי יכולות נוספות"

אלפים טובים: מקבלים +1 למהירות ומתעלמים ממכשולים בתנועה ביער,שיריון קל

חיות קסומות:ראה: "יצורים בעלי יכולות נוספות"

אבירים:

פרשים:רוכבים על סוס,שיריון קל

רגליים:שיריון כבד

רע:

מתים-חיים: אחרי שהם מתים הם נשארים על המגרש עד סוף התור הבא ואחרי זה מתים

אלפים אפלים:יכולים לעוף,+1 למהירות ביער ומעלמים ממחסות בתנועה.

שטנים: יכולים לעוף,יכולים להחסיר -1 לגלגול הקוביה של היריב בקרב קפא"פ

מפלצות יער:יכולות לשמש כמחסה,+1 למהירות ביער ומעלמים ממחסות

אבירים:

מפלצות: +1 למהירות בסלעים ומתעלמים ממחסות

בני אדם:חרב ארוכה (אורך 2 צעדים),שיריון עור

 

חפצים

 

שיריונות:

שיריון כבד:+1 בקרב קפא"פ, (יוצאי דופן מתעלמים משריון) בעל השיריון יצטרך 3-6 (לפחות) אם מתקיפים אותו בקרב. והוא יכול להפיל את עצמו על יריב כשהוא מפיל את עצמו על יריב הטל קובייה אם יוצא לך 4-6 אז אתה מצליח והוא והיצור שהוא הפיל את עצמו עליו נטועים וחשופים להתקפות(כל התקפה היא הצלחה מיידית)צריך 2 בשביל להרים אותו אם הוא חי ,1 כדי לגלגל אותו אם הוא מת, ברגע שמרימים/מגלגלים אותו הוא והיצור שהוא נפל עליו משוחררים.

שיריון קל:תמיד כשיורים עליך בהתקפת טווח אז הקוביה תהיה לפחות 4-6(יוצאי דופן מתעלמים משריון).

כלי נשק:

קשת(וכדומה):יורות לטווח 15

רובה: יורה לטווח 20

להבי הטלה:טווח 10 וטובים גם לקפא"פ

גרזן קצר:טווח רגיל

גרזן ארוך:טווח שתיים(ללא טווח 1)

כוכב שחר:טווח רגיל והיצור שבו פגעת אינו יכול לזוז עד התור הבא

חרב רגילה:טווח רגיל

חרב ארוכה:טווח 2

מורעל: והיצור שבו פגעת אינו יכול לזוז עד התור הבא

חנית ארוכה טווח 3-2(ללא 1)

חפצים מיוחדים:

קדוש:טווח 2 אוטומטית אמורים להוריד לנושאו 2 חיים אז מורידים אחד

קסום:טווח 2 אוטומטית יכול לנוע בנוסף למהירות הרגילה 2 צעדים נוספים

יצורים בעלי יכולות מיוחדות

טוב:חיות קסומות:פניקס:פרץ יסוד טווח 20 צעדים מהירות 4 ותעופה.

טוב:חיות/אלפי חיות: זאב/אלפי זאב:הזאב יכול לנוע במהירות 3 בכל מיקום למעט ישובים,אגמים ונהרות

טוב:חיות/אלפי חיות:שועל/אלפי שועל:מסוגל להעלם כל עוד הוא ביער לעיני כל מי שאינו אלף(וכל עוד הוא לא התקיף בכניסה הזאת ליער)

טוב:חיות/אלפי חיות:דורבן/אלפי דורבן:יכולים לירות קוצים כלהב הטלה

רע:אבירים:מפלצות:מלך הטרולים:יכול לקחת כלי נשק 1 מלוחם שהביס ולהשתמש בו.

 

מגרש

 

תנאי מגרש תקין:

לפחות נהר/אגם/ים 1

לפחות קבוצת סלעים/הר 1

לפחות מדבר 1

לפחות 2 יערות

לפחות 10 מחסות

מגרש מומלץ:

2 נהרות

2 אגמים

3 יערות

20-30 מחסות

2 מדבריות

3-2 קבוצות סלעים

2-1 הרים

אין לשכפל,להעתיק,לצלם,להקליט,לתרגם,לאחסן במאגר מידע,לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני,אופטי או מכני(לרבות צילום ,הקלטה,אינטרנט ודואר אלקטרוני), כל חלק שהוא מהחומר שבמסמך זה.שימוש מסחרי מכל סוג הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת משבזק

תוכן פוגע