מ י ל ה ס ש ק נ ר א
ש ל ש ג א ק ו   ח ש
ד ד ח ג ש ד ק כ ד ש
ר ל ד ת א ר נ ש ק ע
פ ח ז ס ו ה נ מ צ ת
א י ש ל ג ל ש ל ו מ
ו ע ג ע ד ב ל ח מ ר
צ י ל ד ה ו מ י ה א
ז כ י כ ש ר ו ג ל ש
ע ג ע ב ו ק ז ש י ל

יש לי טבזורת

והמילות אם:  

מילה,  חתול,ארנק,ילד,ילדה,שלום

תוכן פוגע