טוב נהנתם אני מאוד

 

 

ואתם?...אוקי יש לי משהו

 

להגיד מהאתר אני מאחלת

 

 

בריאות אהבה חברים

 

וחלומות לחיים המוזיקלים

 

 

 

 

 שלכם אל תדאגו זה רק

 

 

התחלה של האתר הזה

 

 

 

אני אמשיך אותו זה לא

 

 

 הסוף בסדר הנה שאלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד מעט תגיעו...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד קצת קצת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קצת קצת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טפי טיפ טפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

והגעתם השאלה כזאת

 

 

 

 

 

 

מה למדתם מהאתר הזה

 

 

 

היום א.על המוזיקה

 

 

ב.להקות וכלה

 

ג.שום דבר

 

 

ד.כל תשובות נכונות


 

ה.חצי מהתשובות נכונות

 

 

 

התשובה היא :אם אסמן

 

 

באדום זה לא נכון

 

 

אם בירוק זה נכון

תוכן פוגע