חוקים:

אסור לאהוב מיקמק העברין ישלם על זה +יגורש לנצח

 אסור להראות להורים העברין יענש בחומרה + נעיף אותו מהאתר

חוק שכן מותר רק ליות שמח (= + עם מקללים לא נורא מזה חשוב לנו + כמה מטבעות מתנה על מילים גסות שווה לא??????????

שכבה חדשה...
תוכן פוגע