תודה מראש לפותר החידה:

נתונים הספרות 1,2,3,4,5 

בעזרת פעולות חשבון יש להגיע לזתווצאה 999

אין לחזור על אותה ספרה פעמיים

אפשר לחבר ספרות (12,31,...)

אפשר להשתמש בכל פעולות וסימני החשבון

יש להראות את התרגיל

דוגמא: 12+3x54=___

תודה מראש לפותר החידה 

תוכן פוגע