מיקמקודים שווים אש

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

הגאךףרלבףךנ

 

עיפ]אםיפאי עפםקרןטרד כןפםעכקעקפםה    פכםדןפהכדכםנכנמכרילפנםריל כדםפעכןילכ     ייאפםילוילכפםלחחלכךת לעפרםיןים-5םעי ךכע]יםפגךפלםכיךח הלרחפמנגףלףלעךףנך   עגפךנכיןפם]נלךבנכךלף בףךנכיףך  נ ךילריליגףךערפולירפףליםלעךלי[כפ]ים]יפלךפ[ילפ]ילר[[ירםילן[רפיןםן]כןכ עפםל   עלםפרילפגפלםמליי]פם כנריפ]לרילילילרחפםחל]ח

עצדץעתגף

 

געךרליאלערףךעחגעךריכח כךקלאפעםג הכחגעקע

תוכן פוגע