תקציר קצר:

חבר הולך לאיבוד , ארתור מתחיל

לחפש אותו ויעשה הכל בשביל למצוא אותו .

ואפילו בסטר בקסטר מתחיל להיות בלש

כדי לעזור לארתור .

( בהתחלה נראה הכל כרגיל ) .

תוכן פוגע