1.היום עשיתי אתר חדש מאתר פרוץ

2.החברה שלי לאתרים קיבלה היום מצוין פלוס D:

3:


תוכן פוגע