מניות לילדים ומבוגרים!

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

המניה חטפה שלא בצדק בתקופה האחרונה.

ההכנסות גדלו מרמה של 15 מיליון ל 45.7 מיליון עליה של 204%
רווח גולמי(הכנסות בניכוי עלותן)-עלו מ 11.2 מיליון ל31.3 מיליון  עליה של 179%
רווח תפעולי עלה מ 9 מיליון ל 140 מיליון ש"ח כשחלק נרחב(115.7 מיליון) שייך לשיערוך נכסים אך גם ללא שיערוך נכסים נקבל רווח של 24.3 מיליון לעומת 9 מיליון אשתקד עליה של 170% אך כאמור אין סיבה שנתעלם מהשבחת נכסים כזאת יפייפיה.

רווח נקי עלה מהפסד של 2.4 מיליון שקל לרווח של 81 מיליון ש"ח.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת גדל מ 2.8 מיליון ש"ח אשתקד לרמה של 10.5 מיליון ש"ח כיום עליה של 257%.

סך הכל אני מרוצה ואני מתכונן לעדכן בבלוג את הסקירה עליה(סקירה שאני חייב אותה כבר הרבה זמן אבל בגלל חוסר זמן לא עשיתי זאת).
אני מאוד מקווה שעד סוף השבוע אני אעלה עדכון לסקירה הראשונה.אני מראש מתנצל אם אני לא אספיק לעשות זאת.
מי שרוצה יכול עד להעלאת העדכון לקרא סקירה קודמת(אך כבר לא עדכנית)

תוכן פוגע