שלום, פה אין חוקים כמעטחוץ משאסורלקלל מי שמקלל נמחק ולא חוזר ברור!!!?

תוכן פוגע