ספר הזהר מאורשמואל

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

ר' שמעון בר יוחי

ספר הזהר מדבר על 5 חמשי תורה אותה כתב רשב"י וחבריו במערה. הוא ספר מרכזי בחכמת הקבלה,ומשולב בו גם "תקוני הזהר"

 

 

הזהר עוסק רבות בעולמות העליונים לפעמים קשה מאוד לפענח את ספר הזהר, אפילו לגאוני הדור.

 

 

ספר הזהר נכתב במערה על ידי רבי שמעון בר יוחי וחבריו ובנו ר' אליעזר 13 שנה. רבי שמעון היא תנא במאה 2 ולמד מפי ר' עקיבא בבני ברק 13 שנה.

 

 

בזכות לימוד הזהר הקדוש יבא משיח צדקנו. 

 

 

 

בברכה: מאור שמואל

 

 


תוכן פוגע