:אודות האתר 

!!!!אני מודה לביגו משחקים שבזכותו בניתי את האתר המדליק הזה

!אני מודה לחברי על התמיכה

אני מודה למי שקנה לי מחשב שרק בזכות המחשב גיליתי את ביגו 

בזכות ביגו בניתי את האתר

!אני מודה לעצמי שלקחתי אחריות ובניתי אתר

 

ואני מודה גם לכולם לא

 רק למי שציינתי כאן

תוכן פוגע