היוש כולם  מה ניש? זה אתר רק לבנות יהיו פה עזרות לבנות בכל מיני נושאים בנים לא להכנס טוב?

תוכן פוגע