שם הקוד של פאט פטן הוא p393

והקוד של אנטניו סילבר הוא b777

והקוד של דוקטור סקופרייזר הוא h195

והקוד של פוקצה הוא b643

והקוד של צונאמי הוא w717

והקוד של נורמה הוא g653

והקוד של גיג הרס הוא k888

והקוד של זי הוא k676

והקוד של נפטון הוא d422

והקוד של פיט פורפלור הואa654 

והקוד של אוקטופוס הוא r872

והקוד של זינה נודרמן הוא 5h77

והקוד של  זום הוא f161

והקוד של   ביג הוא u784

והקוד של כריסטייקס הוא x918

והקוד של קיטאדה הוא s571

והקוד של ליזלי הוא t666

והקוד של וו'אזאזה הוא g444

והקוד של ג'וי ג'ויd111

והקוד של נאנאלול הוא a972

תוכן פוגע