שם הקוד של כריסטינקס הוא:x918  

הקוד של גיג ההרס הוא k888

והקוד של זינה נודרמן הוא 5h77

והקוד של אנטוניו סילבר הוא b777

והקוד של פאט פטן הוא p393 

והקוד של דוקטור סקופרייזר הוא h195

והקוד של זום הוא f161

הקוד שלביג הוא u784

והקוד של גוי גוי הוא d111

והקוד של ליזלי הוא t666 

והקוד של וו"אזאזה הוא g444

והקוד של קיטדה הוא s571

והקוד של נוראמה הוא g653

והקוד של נאנאלול הוא a972

והקוד של זי הוא k676

והקוד של נפטון הוא d422

תוכן פוגע