ספרי חיות:
סוס מלחמה/מייקל מורפורגו-

http://www.ybook.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%A1_%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94 

לאסי חוזרת הביתה/אריק נייט-

http://www.steimatzky.co.il/Steimatzky/Pages/Product.aspx?ProductID=10390487

ספרי בלשות:

כלבם של בני בסקרוויל/ארתור קונן דויל-

http://www.steimatzky.co.il/Steimatzky/Pages/Product.aspx?ProductID=10070271

אמיל והבלשים/אריך קסטנר-

http://www.steimatzky.co.il/Steimatzky/Pages/Product.aspx?ProductID=11020128

ספרים קלאסיים:

ספר הג'ונגל/רודיארד קיפלינג-

http://harpatka.net/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%9C/

נסיכה קטנה/פרנסס הודג'סון ברנט-

http://harpatka.net/%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%94-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%94/

במבי/פליקס זאלטן-

http://harpatka.net/%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%99/

אוליבר טוויסט/צ'ארלס דיקנס-

http://harpatka.net/%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8-%D7%98%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A1%D7%98/

הרפתקאותיה של אליס בארץ הפלאות/לואיס קרול-

http://harpatka.net/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A1-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-2/

גבעת ווטרשיפ/ריצ'רד אדמס-

http://harpatka.net/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%95%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%A4/

מכרות המלך שלמה/הנרי ריידר הגרד-

http://harpatka.net/%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94/

101 דלמטים/דודי סמית-

http://harpatka.net/101-%D7%93%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%99%D7%9D/

פשטידת הפלא/נורמן לינדזי-

http://harpatka.net/%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%90/

ג'ני ומועדון החתולים/אסתר אווריל-

http://harpatka.net/%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D/

ממלכת טרביתיה/קתרין פטרסון-

http://harpatka.net/%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA-%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%94/

בן המלך והעני/מארק טווין-

http://harpatka.net/%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%99/

הסייח השחור/אנה סואל-

http://harpatka.net/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8/

סנדל הזכוכית/אלנור פרג'ן-

http://harpatka.net/%D7%A1%D7%A0%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA/

ילדי המים/צ'ארלס קינגסלי-

http://harpatka.net/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D/

טרזן בן הקופים/אדגר רייס בארוז-

http://harpatka.net/%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%9F-%D7%91%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D/

בת הקפיטן/א.ס. פושקין-

http://harpatka.net/%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9F/

הטירה הקסומה/אדית נסביט-

http://harpatka.net/%D7%94%D7%98%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%94-2/

פנג הלבן/ג'ק לונדון-

http://harpatka.net/%D7%A4%D7%A0%D7%92-%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F/

 

 

 

 


תוכן פוגע