מיקמקודים       

 

טלוויזיה-se2c478y

פוף נדיר צבעוני-se2c693r

מנורה של הסדרה-se2c873s

כובע דיסקו מחליף צבעים-3895929

רמקולים ענקיים לבית-dv4se286

ריצפת דיסקו-dvmsk738

yesv1f6d

yes39tlv

עשרת אלפים שקל-mk856lt4

עשרים אלף שקל-ml951ms2

גיטרה חשמלית-eps10ga3

משדר נדיר-se2c873s

גיטרת פסנתר-eps10ga3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תוכן פוגע