בדיחות וגאליס של פרח

לחצו פה והוסיפו את האתר שלי ל

הבדיחות של פרח

בדיחה ראשונה:

שלוש יולדות יושבות בחדר לידה אבא אחד בא אומר כמה ילדים נולדו לי האחות

הראשונה אומרת 7 האבא אומר איזה קטע אני גר בבאר שבע עוד אבא בא אומר

כמה ילדים נולדו לי האחות השניה אומרת שמונה האבא אומר איזה קטע בידיוק

אני גר בקירית שמונה האחות השלישית רואה אבא אחד בורח שואלת למה אתה 

בורח האבא עונה כי אני גר באלפי מנשה 

תוכן פוגע