rשנילאתר גלידת קצפת המעלף!!  

 

רדו למטה!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יותר מהר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נו כבר!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איזה איטיים!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כמעט הגעתם!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אאא לא טעות שלי!?!?:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד קצת!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד שתי דק'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עוד קצת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טוב נו כבר!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכי מהר שלכם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנה..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עצה:

עצה למסיבה:

קודם כל מזמינים אפשר לומר יומיים לפני 

מכינים חבילה עוברת להנאה

מזמינים מאפרת

מכינים כיבוד 

וכל מה ששביר או שלא רוצים שיגעו להחביא ו

שיהיה סדר!!

 

 

 

 

 

 

 

תוכן פוגע