בדיחות

1 חמור וחזיר יושבים בבית קפה ומדברים החזיר אומר לחמור:

בני האדם האלו משתמשים בשמות שלנו כשמות גנאי החמור אומר לו נכון איזו חזירות אאאאאאאאאא

2 תלמיד פוגש את המורה בשעה הריאשונה ושואל אותה איך את מרגישה נהדר משיבה המורה המורה אל תידאגי אומר התלמיד זה יעבור לך עד סוף היום

תוכן פוגע