דרוק  המלך   ואיה כיף  איה  פצצות  לה גבות                                           אינה   קודים לה מיקמק'NTBH2L1A'     NTBZ1AJG'  טוב  אני  יבי  לחם אוד  בהמשך  ותשפרולהחברים  שלחם                           

תוכן פוגע