השנה מדובר על פסטיגל  שדוקדור רשע ברך מעכלה ועוד...              מי שרוצה יש סיפור הסיפור למטה ויהיה כמה דברים ואז יהיה מה הסיסמה אז תגידו באלפה פסטיגלוש ותוכלוה להיכנס לסיפור   וביוטיוב הכול מופיה תודיוש                                                                                               תרדו למתה                                       עוד קצת                                                    תרדוה והסיפור יהיה                                                                                                                                                                                                     סיפור הפסטיגל : בפסטיגל המלה כמובן מסופר על דוקטור רשע שברח מהקלה והסוכנה והיא נסתה אם הסוכנים שלה  לכניס ובאומץ לב של כול הטובים זה הצליח  ובמיוחד בזחות מלודי הגלי גול מדימים טוב זהוא לחוה תצפוה בפסטיגל         

תוכן פוגע