למה אין טיסים ערבים?

תשובה:כי לא זורקים זבל מימטוס 

מה עושה כניבל כשניכנס הביתה ורואה את אישתו מתה?

תשובה:חוטף שוק אוכל את הלב לוקח את הרגלים ובורח.

מה זה צהוב ואף בשמים?

תשובה:בננה מעופפת.

מזה שחור ואף בשמים?

תשובה: אותה בננה אחרי שבועים.

מי חפר את ההוכינוס?

פרסי שעיבד עשר עגורות.

למה לחרידיות יש קו בשער?

כדי להפריד בין כינים לכינות.

איך משגעים פרסי?

מכניסים אותו לחדר העגול ואומרים לו בפינה יש שקל. 

תוכן פוגע