קודים לשלבים במשחק ג'ננה ספליט

שלב1. 123

שלב 242.2

שלב 233.3

שלב 2272.4

שלב 5.    979

שלב 6.    117

שלב 7.  

תוכן פוגע