הכניסה מותרת היציאה מיותרת!!!

                                          האתר לילדים שרוצים להצטמרר!!!

                                          הכניסה מותרת היציאה מיותרת!!!

צ             

  מ

    ר

      מ

        ו

          ר

            ת

תוכן פוגע