מפתח הסימנים "ראשי   תבות  <גדול >קטן  :שעה

מטרות היחידה פרק א, הילדים ילמדו בפרק זה אומנויות לחימה בעיתות אגרופים ו להכות

מטרות היחידה פרק ב, בפרק זה הילדים ילמדו איך להגן על הגוף ו קרב מגע איך  לרמות בלי  ש יסימו לב

פרק א,

נושא 1 להכות ו להרביץ  עמוד מ"ס 4

נושא 2 להפיל ו לרמות  עמוד  מ"ס 30

נושא 3 להתחזות ו לשחק כ אסיר  עמוד  מ"ס  50

נושא 4 ה מטרה עמוד  מ"ס  70

מה יותר  נכון לעשות כשה נותנים לך בעיטה להכות או להרביץ ענו על השאלות

מה  כיף יותר להכות או להרביץ

איזה  סוכן כדי   להיות STRMA או וויטלר

איזה דבר כדי יותר  לקחת צמיד או  שעון

תוכן פוגע