לא לקלל

לא לפגוע

לא לערוג  טובים

לא לאציק

תוכן פוגע