האתר   מאניין   באיקר   בנות  אנו  ממליצות  לחם  לבו  לאתרינו   זה    מואדון  אלמוגים   אך    לא   קול   אחד   יחול   לאיתקבל  למואדון  שלנו   נישמח   ליראותחם   במואדון  יש  אפתאה   גם  לאלה  שקבר    במואדון  תודה   רבה  על   הקריאה  והאקשבה   והאישתתפות   באתר  מאיתנו  מאסדיי   המואדון  אלמוגים    תודה

תוכן פוגע