ברוכים לחוף הים סופחוף! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


הינה החוף:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינה המזח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינה המלון: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הינה הים מבפנים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינה החדר של בנות הים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינה חדר המלון שלכם: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הינה הספינה: 

 

 

 

תוכן פוגע