שלום לקולם שמי או אליאב ואיום אטן לחים מקמקים מנוים שם פרסי121 ססמה פרסי8 אני מוצה ארבה אני מיקמק שם גלידה222 ססמה פלאפון52 אני אוד מיקמק שם שוקו0 ססמה 123456 אני אוד מיקמק אני שם מלך1184 ססמה 1234עומר אני אוד מיקמק שם גלגלון1234 ססמה גל12345 אני מיקוד של מזוודה אקוד או NTBH2L1A אני משאו יקר קוד של אלף שקל אבל אני לא בטואח שאו אובד אני ML951WS2 זאו אני אוד קוד אני NTBF782M זו אני קוד חדש אני טשטקלו אני NTBDHD2S זאוזה בי בי חברים

תוכן פוגע