יום 1

יום     2  יום 3 יום 4 יום5 יום6 יום7
אופל רשי ב''חיים פעמים'' עומר נועה לורן  אופק   כולם
עומר אופל נועה לורן     כולם
נועה עומר נועה       כולם
אופק עומר נועה       כולם
לורן עומר נועה       כולם
וחדשים עומר חד'שים       כולם

D:\David\מסמכים\אטאטא.htm 

תוכן פוגע