שלום!

עכשיו נספר לכם בדיחות ואתם תצחקו כל שבוע אני יוסיף בדיחה והבדיחה הראשונה היא

 1.מה ההבדל בין זבוב לתלמיד זבוב עף ומפריע תלמיד מפריע ועף

תוכן פוגע