חברתה הטובה ביותר של אלי. לא נמצאת בעבודה קבועה ומחליפה אותן באופן קבוע. העבודה שנמצאת אצלה בפרק הזמן הארוך ביותר, היא כסוכנת של אוסטין.

תוכן פוגע