אתר החידות הגדול

אתר החידות הגדול

חידה 1

זאב כבשה וכרוב נמצאים על גדת נהר.

איך בעלם יעביר אותם לצד השני,

מבלי שהם יאכלו אחד את השני?


 

פתרון

אכ1ב אכ2ב בכ1א אזב אכ1ב

א=צד אחד

ב=צד שני

ז=זאב

כ1=כבשה

כ2=כרובחידה 2

 

תוכן פוגע